Report

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

E-commerce & D2C

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

The Southeast Asian E-Commerce Landscape 2024 Report

Thương mại điện tử đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện đại và có tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và hành vi mua sắm. Nhãn hàng đang tận dụng các nền tảng trực tuyến để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tối ưu hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thương mại xuyên biên giới cũng đang dần trở thành xu hướng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng phạm vi thị trường, tiếp cận tập khách hàng mới và gia tăng doanh số.

Báo cáo “The Southeast Asian E-Commerce Landscape” cung cấp các phân tích chuyên sâu về ngành thương mại tại khu vực Đông Nam Á. Báo cáo bao gồm các thị trường chính như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Philippines, đồng thời làm nổi bật các xu hướng đặc trưng, hành vi người tiêu dùng và cơ hội tăng trưởng tại mỗi quốc gia. Doanh nghiệp từ đó có thể hiểu rõ hơn về bức tranh thương mại điện tử tại mỗi khu vực, đánh giá cơ hội chiến lược, tích hợp công nghệ phù hợp và phát triển các phương pháp tiếp cận phù hợp để bắt kịp nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng tại Đông Nam Á.

Tải báo cáo

Latest News