Report

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group's State of Influence in Asia 2021 - Tiếng Việt

Bức tranh toàn cảnh về Influencer Marketing và ngành sáng tạo nội dung tại châu Á

Khác với phiên bản 2020 chỉ xoay quanh influencer marketing, bản báo cáo năm nay sẽ bổ sung thêm các xu hướng đang diễn ra trong influencer marketing nói riêng và trong ngành sáng tạo tại châu Á nói chung cũng như đưa ra những so sánh với năm trước.

Báo cáo “The State of Influence in Asia 2021” được sinh ra với mong muốn hỗ trợ các nhà tiếp thị, người ảnh hưởng, và các nhà sáng tạo nội dung đưa ra quyết định đúng đắn cũng như cung cấp kiến thức xoay quanh tiếp thị người ảnh hưởng, từ đó tạo nên ảnh hưởng tích cực đến marketing và thương mại.

Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 200,000 influencer trên nền tảng AnyTag và hơn 2000 chiến dịch influencer marketing tại châu Á đã được thực hiện thông qua trong những năm qua. Mọi số liệu được tính đến thời điểm ra mắt bản báo cáo.

Báo cáo “The State of Influencer in Asia 2021” tập hợp dữ liệu từ nhiều thị trường như Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Chúng tôi cũng đã bổ sung Ấn Độ vào bản báo cáo – một thị trường năng động và có nhiều tiềm năng trong tương lai.

Download

Latest News