Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group công bố doanh thu Quý III năm 2023

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng ¥303 triệu so với cùng kỳ năm trước trong quý III; doanh thu tăng 36%, lợi nhuận gộp tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm.

AnyMind Group [TSE:5027], công ty công nghệ về chuỗi cung ứng doanh nghiệp, công bố kết quả tài chính quý III năm 2023. Dưới đây là những điểm nổi bật liên quan đến báo cáo doanh thu quý III năm 2023 của công ty.

  • Lợi nhuận hoạt động đạt 222 triệu yên (so với lỗ lợi nhuận hoạt động 81 triệu yên vào quý III năm 2022); EBITDA điều chỉnh đạt 503 triệu yên (tăng 132% so với cùng kỳ năm trước)
  • Doanh thu đạt 8.58 tỷ yên, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 3.28 tỷ yên, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước
  • Ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận gộp của ba mảng kinh doanh: Nền tảng Marketing (đạt 1.705 triệu yên, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước), Nền tảng Partner Growth (đạt 1.006 triệu yên, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước) và Nền tảng D2C (đạt 565 triệu yên, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước).
  • TDự báo doanh thu không thay đổi so với đợt điều chỉnh tăng thêm trong thông báo vào tháng 9 năm 2023
  • Việc hoàn tất mua lại DDI vào tháng 9 năm 2023 sẽ đóng góp vào hoạt động quý IV năm 2023

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang thông tin dành cho nhà đầu tư (Bài thuyết trình về lợi nhuận quý III năm 2023; Báo cáo tài chính quý III năm 2023).

Latest News