Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group công bố doanh thu Quý I năm 2024

Doanh thu công ty đạt 10.5 tỷ yên, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 3.8 tỷ yên, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 356 triệu yên.

AnyMind Group [TSE:5027], công ty BPaaS về tiếp thị, thương mại điện tử và chuyển đổi số, công bố kết quả tài chính Quý I năm 2024. Dưới đây là những điểm nổi bật liên quan đến báo cáo doanh thu Quý I năm 2024 của công ty.

  • Doanh thu đạt 10.5 tỷ yên, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 3.8 tỷ yên, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước
  • Lợi nhuận hoạt động đạt 356 triệu yên, tăng 417 triệu yên so với cùng kỳ năm trước; EBITDA điều chỉnh đạt 672 triệu yên, tăng 491 triệu yên so với cùng kỳ năm trước.
  • Lợi nhuận gộp của ba mảng kinh doanh ổn định: Nền tảng Marketing (đạt 1.8 triệu yên, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước), Nền tảng Partner Growth (đạt 1.3 tỷ yên, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước) và Nền tảng D2C (đạt 718 triệu yên, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước).
  • Thương vụ mua lại Arche Digital – công ty hỗ trợ thương mại điện tử tại Malaysia dự kiến hoàn thành vào tháng Q2 năm 2024.
  • Dự báo doanh thu cho năm 2024 không thay đổi so với thông tin được công bố vào ngày 14 tháng 2 năm 2024.

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang thông tin dành cho nhà đầu tư (Bài thuyết trình về lợi nhuận Quý I năm 2024; Báo cáo tài chính Quý I năm 2024).

Latest News