Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group được bầu chọn vào danh sách Endeavor Outliers Class 2024

Trong số hơn 1.000 thành viên, AnyMind được lựa chọn một trong ba công ty tại Nhật Bản, một trong 33 công ty tại APAC và một trong 208 công ty trên toàn cầu có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng

AnyMind Group, công ty BPaaS về tiếp thị, thương mại điện tử và chuyển đổi số, đã được Endeavor lựa chọn vào danh sách Endeavor Outliers 2024. Danh sách gồm 208 công ty trên toàn cầu trong số 1000 thành viên Endeavor có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. AnyMind là một trong ba công ty có trụ sở tại Nhật Bản và một trong 33 công ty tại APAC.

Một vài công ty có trụ sở tại APAC trong danh sách bao gồm Bukalapak (Indonesia), Carro (Singapore), eFishery (Indonesia), GrowSari (Philippines), Kopi Kenangan (Indonesia), Kredivo (Indonesia), Opn (Japan), Sansan (Japan), Sky Mavis (Vietnam), v.v.

Về việc được lựa chọn vào danh sách Endeavor Outliers 2024, Kosuke Sogo, CEO và nhà đồng sáng lập của AnyMind Group chia sẻ: “Đây là minh chứng cho những giá trị mà chúng tôi tạo ra trong cộng đồng kinh doanh quốc tế cũng như việc duy trì sứ mệnh xoá bỏ mọi ranh giới trong kinh doanh. 2023 là một năm khó khăn của kinh tế toàn cầu, nhưng chúng tôi vẫn liên tục cung cấp công nghệ và giải pháp cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới, đồng thơi duy trì tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận bền vững.”

Endeavor là tổ chức toàn cầu dành cho các doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn và có đóng góp trong việc xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp cho các thị trường mới nổi. AnyMind được lựa chọn gia nhập Endeavor trong Cuộc họp Trực tuyến Toàn cầu lần thứ 20 của tổ chức vào tháng 10 năm 2021.

Latest News