Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Influencer Marketing

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Nền tảng AnyTag cung cấp TikTok Creator Marketplace API cho các nhà tiếp thị

AnyMind Group trở thành TikTok Creator Solutions Partner trong mảng Creator Marketing; thông qua TikTok Creator Marketplace API, AnyTag có thể cung cấp thông tin về các nhà sáng tạo nội dung của TikTok, lựa chọn các nhà sáng tạo nội dung thuộc TikTok Creator Marketplace, và tích hợp tính năng của TikTok Creator Marketplace Campaigns.

AnyMind Group, doanh nghiệp cung cấp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại, công bố trở thành Creative Marketing Partner trong mảng Creator Marketing cho chương trình TikTok Marketing Partners. Khách hàng có thể triển khai các chiến dịch tiếp thị có sử dụng người ảnh hưởng thông qua nền tảng tiếp thị người ảnh hưởng, AnyTag.

Theo đó, người dùng AnyTag có thể tiếp cận tất các tính năng trên TikTok Creator Marketplace – nền tảng chính thức dành cho nhãn hàng và người ảnh hưởng trên TikTok. Nhãn hàng có thể khai thác thông tin độc quyền về nhân khẩu học người theo dõi, xu hướng tăng trưởng, video có hoạt động tốt nhất nhằm xác định người ảnh hưởng phù hợp cho các chiến dịch tiếp thị.

Các nhà tiếp thị còn có thể sử dụng AnyTag để tìm hiểu về bài đăng bao gồm thời điểm phù hợp để đăng bài. Từ đó các nhà tiếp thị có thể lên kế hoạch cho các bài đăng của người ảnh hưởng nhằm tối đa hoá mức độ tương tác.

Việc tích hợp cũng loại bỏ một cách hiệu quả những rắc rối mà các nhà tiếp thị phải chuyển đổi giữa TTCM và AnyTag để chạy các chiến dịch tiếp thị có ảnh hưởng với các nhóm người có ảnh hưởng khác nhau, với AnyTag hiện có các khả năng tích hợp để khám phá người có ảnh hưởng, kích hoạt chiến dịch, quản lý, theo dõi và báo cáo chiến dịch cho TTCM các chiến dịch.

Theo báo cáo “State of Influence in Asia 2022/23 report” của AnyMind Group, trong số 4.000 chiến dịch tiếp thị người ảnh hưởng được thực hiện tại châu Á, cứ mỗi 4 chiến dịch lại có 1 chiến dịch được triển khai trên TikTok. Ngoài ra, có sự tăng trưởng rõ rệt trong số lượng chiến dịch trên TikTok từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, có 17,67% số lượng chiến dịch được triển khai trên TikTok, trong khi từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, con số đã lên tới 24.34%.

Purwa Jain, Giám đốc Điều hành mảng Phát triển sản phẩm của AnyMind Group chia sẻ: “TikTok là nền tảng giải trí mà chúng tôi đã hợp tác trên nhiều cấp độ, từ giai đoạn thâm nhập thị trường đến hợp tác, tích hợp công nghệ nhằm giúp nhà tiếp thị và người ảnh hưởng gia tăng giá trị từ công ty và các nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi luôn tích cực mở rộng quan hệ đối tác nhằm giúp các nhà tiếp thị tận dụng TikTok hiệu quả hơn và thúc đẩy hệ sinh thái phát triển hơn nữa”

“Nhà sáng tạo nội dung là nguồn sống của nền tảng và chúng tôi luôn tìm kiếm những phương thức mới để giúp các nhà sáng tạo nội dung kết nối và cộng tác với các thương hiệu. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với các đối tác đáng tin cậy nhằm giúp các thương hiệu tìm kiếm và hợp tác với các người sáng tạo nội dung, những người có thể chia sẻ thông điệp của họ một cách xác thực”, Adrian Man, Giám đốc Đối tác Hệ sinh thái, APAC & MENA, TikTok.

Hiện tại, AnyTag hỗ trợ các nhà tiếp thị tìm kiếm người ảnh hưởng, kích hoạt và quản lý chiến dịch, bao gồm tiếp thị liên kết có sử dụng người ảnh hưởng. Ngoài ra, nhà tiếp thị có thể tìm kiếm người ảnh hưởng và nội dung đang dẫn đầu xu hướng, phân tích kênh thương mại điện tử, đối thủ cạnh tranh, hashtag, và đề cập về thương hiệu.

AnyMind Group cũng triển khai tích hợp các nền tảng khác với TikTok. Vào tháng 8 năm 2022, nền tảng quản lý thương mại điện tử, AnyX đã được tích hợp với TikTok Shop nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà bán trực tuyến cải thiện hiệu quả hoạt động đa kênh, bao gồm kênh thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội, và trang web của thương hiệu.

Latest News