Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Influencer Marketing

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Nền tảng AnyTag của AnyMind Group hỗ trợ Threads

Nền tảng tiếp thị người ảnh hưởng, AnyTag hỗ trợ quản lý chiến dịch và báo cáo cho các chiến dịch trên Threads

AnyMind Group, doanh nghiệp cung cấp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại, thông báo nền tảng AnyTag hỗ trợ quản lý các chiến dịch tiếp người ảnh hưởng và báo cáo hiệu suất chiến dịch cho nền tảng mới nhất của Meta, Threads.

AnyTag đã được tích hợp với Facebook và Instagram (thuộc sở hữu của Meta), cùng với các nền tảng truyền thông mạng xã hội khác như X (trước đây được biết đến với tên gọi Twitter), YouTube và TikTok. Nền tảng hỗ trợ các nhà tiếp thị tìm kiếm người ảnh hưởng trên khắp châu Á, cũng như kích hoạt, quản lý, theo dõi các chiến dịch tiếp thị người ảnh hưởng, bao gồm cả tỷ lệ chuyển đổi và doanh số bán hàng.

Latest News