Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

E-commerce & D2C

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group ra mắt nền tảng quản lý thương mại điện tử AnyX

AnyX sẽ được tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng trong hệ sinh thái của AnyMind Group, giúp tăng hiệu quả kinh doanh trên các kênh thương mại trực tuyến

AnyMind Group, nhà cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại, hôm nay công bố ra mắt AnyX, nền tảng quản lý thương mại điện tử cho cá nhân và doanh nghiệp. AnyX sẽ được tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử cũng như các nền tảng trong hệ sinh thái của AnyMind Group như nền tảng dành cho sản xuất, hỗ trợ thương mại điện tử, thương mại đối thoại, tiếp thị và hậu cần.

Với sự ra đời của nhiều nền tảng thương mại điện tử như hiện nay, người dùng sẽ phải quản lý riêng biệt từng cửa hàng thương mại điện tử. Điều này bao gồm cập nhật thông tin, số lượng sản phẩm, và quản lý vận hành từng nền tảng.

Thông qua AnyX, cá nhân và doanh nghiệp có thể quản lý tập trung nhiều cửa hàng thương mại điện tử cũng như hợp nhất dữ liệu từ nhiều nền tảng thương mại điện tử, nền tảng thuộc hệ sinh thái của AnyMind Group cũng cũng các nền tảng của bên thứ 3. Với AnyX, doanh nghiệp có thể triển khai thương mại điện tử xuyên biên giới thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới được tích hợp vào AnyX.

AnyX được tích hợp với:

  • Nền tảng thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Rakuten, Amazon và Shopify
  • Nền tảng của AnyMind Group: AnyFactory (sản xuất), AnyManager (phân tích, tối ưu doanh thu, và cải thiện UX), AnyChat (thương mại đối thoại), AnyTag (tiếp thị thông qua người ảnh hưởng và phân tích kênh mạng xã hội), AnyDigital (tiếp thị kỹ thuật số), và AnyLogi (quản lý hậu cần)

AnyMind Group sẽ hợp tác với các đối tác thương mại điện tử địa phương và quốc tế, các ứng dụng bên thứ ba, cũng như tích hợp các sản phẩm trong tương lai được phát triển bởi AnyMind Group. Trong tương lai gần, AnyX sẽ cung cấp các tính năng tự động hoá quản lý đơn hàng, điều chỉnh hàng tồn kho, quản lý giá/ lợi nhuận.

Về việc ra mắt AnyX, Kosuke Sogo, CEO và đồng sáng lập AnyMind Group chia sẻ: “Trong những năm qua, chúng tôi luôn không ngừng biến việc kinh doanh trở nên thú vị thông qua các sản phẩm công nghệ và AnyX đánh dấu một bước ngoặt trên con đường trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại. Nhiều tính năng mới sẽ được bổ sung vào các nền tảng, giúp các hoạt động thương mại trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu thúc đẩy thương mại và phá bỏ mọi rào cản trong kinh doanh.”

AnyX hiện đã khả dụng cho các khách hàng của AnyMind Group trên toàn cầu. Khách hàng được tự do lựa chọn sử dụng riêng lẻ từng nền tảng hoặc thông qua AnyX.

Latest News