News

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group ra mắt tính năng GenAI trên AnyTag

Nền tảng tiếp thị người ảnh hưởng ứng dụng GenAI để cải thiện tính năng tìm kiếm và đề xuất người ảnh hưởng, dựa trên dữ liệu từ hơn 750.000 người ảnh hưởng bao gồm nhân khẩu học, mức độ tương tác với nội dung và hiệu quả của các chiến dịch trước đây.

AnyMind Group, công ty BPaaS về marketing, thương mại điện tử và chuyển đổi số, ra mắt tính năng mới sử dụng GenAI trên nền tảng tiếp thị người ảnh hưởng AnyTag để cung cấp các đề xuất về người ảnh hưởng phù hợp nhất cho các chiến dịch tiếp thị của nhãn hàng.

Tính năng mới giúp người dùng dễ dàng lựa chọn người ảnh hưởng dựa trên dữ liệu từ hơn 750.000 người ảnh hưởng trên AnyTag, bao gồm nhân khẩu học, mức độ tương tác với nội dung và hiệu quả của các chiến dịch trước đây, cùng với dữ liệu định tính như nội dung về hình ảnh do người ảnh hưởng tạo ra và các lĩnh vực mà họ quan tâm.

Việc phân tích từng điểm dữ liệu để đưa ra kết luận về việc liệu người ảnh hưởng có phù hợp với yêu cầu của thương hiệu và chiến dịch hay không thường rất phức tạp. GenAI sẽ rút ngắn thời gian phân tích dữ liệu.

Các tính năng mới của GenAI trên AnyTag bao gồm gợi ý người ảnh hưởng thông qua trợ lý ảo và tìm kiếm người ảnh hưởng dựa trên hình ảnh.

Tính năng gợi ý người ảnh hưởng trên AnyTag giúp người dùng lựa chọn dựa trên các yêu cầu như điểm nổi bật của thương hiệu/ sản phẩm, đối tượng khách hàng mục tiêu và ngân sách thông qua trợ lý ảo. Trợ lý ảo sau đó sẽ chọn lọc người ảnh hưởng phù hợp nhất. Các tiêu chí tìm kiếm cũng có thể là những tiêu chí không rõ ràng như mood và tone nội dung. Ngoài ra, nếu thông tin được cung cấp không đủ, trợ lý ảo sẽ đặt câu hỏi cho người dùng để khai thác thông tin.

Tìm kiếm dựa trên hình ảnh giúp người dùng tìm kiếm người ảnh hưởng có nội dung phù hợp với mood và tone của thương hiệu.

Về tính năng mới GenAI, Ryuji Takemoto, Giám đốc Điều hành Phát triển Sản phẩm của AnyMind Group, cho biết: “Các tính năng mới, cùng với số lượng người ảnh hưởng trên AnyTag và dữ liệu từ hơn 9.000 chiến dịch tiếp thị người ảnh hưởng trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đều giúp nâng cao chất lượng tìm kiếm người ảnh hưởng, củng cố thêm vị thế của AnyTag trong lĩnh vực công nghệ tiếp thị người ảnh hưởng tại châu Á.”

AnyTag là nền tảng tiếp thị người ảnh hưởng, hỗ trợ các nhà tiếp thị tìm kiếm người ảnh hưởng, kích hoạt, quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu suất chiến dịch, bao gồm các chiến dịch hướng đến lượt click, chuyển đổi và cài đặt ứng dụng. Nền tảng này được tích hợp với các mạng xã hội như Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads và Douyin.

Latest News