Announcement

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

CEO của AnyMind Group, Kosuke Sogo được vinh danh tại ACES Awards với giải thưởng Young Entrepreneur of the Year

Vào ngày 18/11/2022, CEO và nhà đồng sáng lập của AnyMind Group, Kosuke Sogo, đã nhận giải thưởng Young Entrepreneur of the Year tại Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2022 (ACES Awards 2022) lần thứ 9.

Được tổ chức bởi MORS Group, giải thưởng ACES Awards là một trong những giải thưởng doanh nghiệp danh giá nhất tại châu Á và đây cũng là giải thưởng duy nhất tôn vinh đồng đều cả khả năng lãnh đạo lẫn nỗ lực phát triển bền vững trên toàn châu Á. ACES Circle là tập hợp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp được tôn vinh bởi giải thưởng này kể từ năm 2014.

Sau khi được chọn vào danh sách shortlist, hội đồng giám khảo ghi nhận khả năng lãnh đạo, sự nhạy bén trong kinh doanh cũng như những đóng góp quan trọng của Sogo đối với sự phát triển của nền kinh tế Đông Nam Á thông qua AnyMind Group.

Sau khi hoàn thành các thủ tục đánh giá khác, ban giám khảo thấy rằng Sogo phù hợp với giải thưởng.

Latest News