Announcement

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyCreator, AnyShop, AnyDigital thay đổi logo và Talent Mind thay đổi tên gọi

Logo mới sẽ giúp dễ dàng nhận dạng và phù hợp với định vị thương hiệu của từng sản phẩm

Với mong muốn giúp khách hàng dễ dàng phân biệt các nền tảng cũng như phù hợp với định vị thương hiệu chung của AnyMind Group, chúng tôi công bố ra mắt logo mới cho ba nền tảng – AnyCreator, AnyShop, và AnyDigital. Nền tảng TalentMind sẽ được đổi tên thành AnyTalent để phù hợp với định hướng chung của toàn công ty.

Thông tin chi tiết:

AnyCreator

AnyCreator new logo

AnyCreator, ứng dụng di động dành cho người ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung sẽ thay đổi hình đại diện logo (logomark) – giúp dễ dàng phân biệt AnyCreator và AnyTag, nền tảng tiếp thị người ảnh hưởng được sử dụng bởi các nhà tiếp thị và agency. AnyCreator là nền tảng hỗ trợ đắc lực cho người ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung và hình đại diện logo cũng được lấy ý tưởng từ một ngôi sao tỏa sáng.

AnyShop

AnyShop new logo

AnyShop, nền tảng hỗ trợ thương mại điện tử sẽ đổi sang màu xanh tương tự như trên logo AnyMind Group

AnyDigital

AnyDigital new logo

AnyDigital, nền tảng tiếp kỹ thuật số, sẽ thay đổi hình đại diện logo sang hình “con trỏ” để thể hiện đúng tinh thần của tiếp thị kỹ thuật số. Việc thay đổi sẽ giúp khách hàng dễ dàng phân biệt AnyDigital với AnyManager, nền tảng dành cho các nhà xuất bản trực tuyến và thương hiệu thương mại điện tử.

AnyTalent (trước đây là TalentMind)

AnyTalent new logo

Việc thay đổi nhằm hướng đến sự thống nhất về mặt định vị thương hiệu với các nền tảng khác thuộc AnyMind Group. TalentMind sẽ được đổi tên thành AnyTalent, giữ nguyên hình đại diện logo nhưng thay đổi màu sắc.

Latest News