Case Study

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Publisher Growth

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Zegome Studio tăng 33.3% ARPDAU khi hợp tác với AnyMind Group

Bối cảnh


Zegome là một studio phát triển các ứng dụng tiện ích. Studio sở hữu một đội ngũ năng động với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần của người Việt, Zegome tập trung phát triển các sản phẩm mang tính đột phá, không chỉ phục vụ nhu cầu văn hóa và tinh thần của thị trường trong nước mà còn vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, Zegome gặp khó khăn trong tối ưu quảng cáo và doanh thu ứng dụng di động, dẫn đến nhu cầu tìm kiếm một đối tác chuyên môn để hỗ trợ studio.

Thách thức


Zegome chủ yếu tập trung vào việc phát triển ứng dụng. Do đó, studio gặp thách thức trong việc hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Zegome đang tìm kiếm đối tác có chuyên môn về tối ưu ứng dụng để giúp studio tạo ra lợi nhuận bền vững từ người dùng.

Giải pháp


AnyMind tập trung vào ba lĩnh vực chính để hỗ trợ Zegome tối ưu quảng cáo và doanh thu ứng dụng di động với chiến lược và công nghệ phù hợp.

  • Đa dạng hóa nguồn quảng cáo: AnyMind giới thiệu các nguồn mới, bao gồm nguồn của AnyMind, Liftoff và Unity, đồng thời tối ưu doanh thu thông qua chiến lược tối ưu giá.
  • Đề xuất vị trí quảng cáo: AnyMind đề xuất các vị trí quảng cáo mới như định dạng Collapsible Banner & Splash Banner, giúp ARPDAU của các ứng dụng trong hệ sinh thái Zegome tăng trưởng đáng kể.
  • Tối ưu Waterfall: AnyMind cung cấp các nguồn Waterfall & Open Bidding mới trong nền tảng AdMob Mediation ; giám sát và tối ưu giá của các vị trí quảng cáo để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Kết quả


Nguồn quảng cáo của AnyMind đã đóng góp 6% trong tổng doanh thu của Zegome. Vào tháng 1 năm 2024, doanh thu từ Waterfall của Zegome chiếm 12% tổng doanh thu.

Trong vòng ba tháng sau khi tối ưu Waterfall cho Zegome, ARPDAU đã tăng khoảng 20%.

Việc triển khai định dạng Collapsible Banner vào tháng 1 năm 2024 giúp AR CPM tăng 2.8 lần và ARPDAU tăng 33.3% so với tháng 12 năm 2023.

Latest News