MAKE EVERY BUSINESS BORDERLESS

Số hóa mọi doanh nghiệp

View More

OUR BUSINESS

Kết nối thế giới thông qua chuyển đổi số

AnyMind Group cung cấp giải pháp công nghệ dành cho chuỗi cung ứng kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số cho mọi loại hình doanh nghiệp.

OUR PRODUCTS

View More

Công nghệ và nền tảng giúp xây dựng thương hiệu, quản lý và vận hành thương mại điện tử, tương tác với khách hàng, quản lý hậu cần, tiếp thị, tăng doanh thu và nhiều khía cạnh khác.

View More

About AnyMind Group

AnyMind Group được thành lập tại Singapore vào năm 2016. Thông qua nhiều văn phòng tại châu Á, chúng tôi phát triển và cung cấp các nền tảng độc quyền về thương mại điện tử và tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C), sản xuất, hậu cần và nhiều lĩnh vực khác.

View More
Thị trường
15
Nhân viên
1500+
Văn phòng
22
Khách hàng doanh nghiệp
1000+
Nhà xuất bản
1600+
Nhà sáng tạo nội dung
1500+
 • Singapore

 • Bangkok

 • Jakarta

 • Banten

 • Ho Chi Minh City

 • Hanoi

 • Taiwan

 • Phnom Penh

 • Shanghai

 • Tokyo

 • Saga

 • Hong Kong

 • Kuala Lumpur

 • Manila

 • Shenzhen

 • Mumbai

 • New Delhi

 • Bangalore

 • Dubai

 • Saudi Arabia

 • Seoul

Careers

Làm việc với chúng tôi

AnyMind Tìm hiểu các vị trí đang tuyển dụng

View More