Product / AnyX

แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการด้านอีคอมเมิร์ซที่ครบวงจร

แพลตฟอร์ม AnyX ช่วยธุรกิจเพิ่มโอกาสในการขายด้านอีคอมเมิร์ซ ผ่านการปรับปรุงความเป็นมาตรฐานของประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

view site

AnyX

FEATURE

คุณสมบัติที่มั่นใจว่าจะช่วยทำยอดขายได้สูงสุดผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

 • การบริหารจัดการช่องทางการค้าออนไลน์ที่รวมเข้าด้วยกัน

  บริหารจัดการข้อมูลในทุกช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดการสูญเสียโอกาส พร้อมสนับสนุนการขยายตัวเข้าสู่ช่องทางการขายใหม่

  การบริหารจัดการช่องทางการค้าออนไลน์ที่รวมเข้าด้วยกัน
 • รายงาน KPI ที่เชื่อมโยงกันระหว่างช่องทางการขาย

  นำเสนอการดำเนินงานระหว่างช่องทางต่าง ๆ ผ่านการใช้แดชบอร์ดที่รวมอยู่ในระบบเดียวกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับ KPI ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การรับรู้จนถึงการรักษาลูกค้าในระยะยาว

  รายงาน KPI ที่เชื่อมโยงกันระหว่างช่องทางการขาย
 • การดำเนินการและฟังก์ชันของระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

  ฟังก์ชันที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม AnyChat ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลการซื้อของลูกค้าและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายบนแดชบอร์ดเดียว - ให้เกิดความพึงพอใจจากลูกค้าและการซื้อสินค้าซ้ำๆ ในอนาคต

  การดำเนินการและฟังก์ชันของระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การซิงโครไนซ์สินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

  คุณสมบัติที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม AnyLogi ช่วยให้ผู้ใช้งสานสามารถติดตาม และส่งต่อข้อมูลคงคลังแบบเรียลไทม์ สำหรับช่องทางอีคอมเมิร์ซแต่ละช่องทาง

  การซิงโครไนซ์สินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
 • ความสามารถหลากหลายของแดชบอร์ดและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

  แบรนด์ามารถขยายความสามารถของแดชบอร์ดและสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกลักษณ์ ให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของแต่ละแบรนด์

  ความสามารถหลากหลายของแดชบอร์ดและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
 • การผสานระบบและข้อมูล

  การรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์ม AnyX กับระบบที่มีอยู่แล้ว เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่าย

  การผสานระบบและข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AnyX