Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group เปิดผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2567

บริษัททำรายได้เติบโตขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่ 10.5 พันล้านเยน มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 57% ที่ 3.8 พันล้านเยน ด้วยกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 356 ล้านเยน

AnyMind Group [TSE:5027] ผู้ให้บริการชุดซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสำหรับการดำเนินธุรกิจสำหรับการตลาด ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เปิดผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

  • บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ 60% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (YoY) ที่ ¥10.5 พันล้านเยน ด้วยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 57% ที่ 3.8 พันล้านเยน
  • บริษัทฯ ทำกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 417 ล้านเยนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (YoY) ที่กำไร 356 ล้านเยน; Adjusted EBITDA เพิ่มขึ้น 491 ล้านเยนเป็น 672 ล้านเยน
  • กำไรขั้นต้นในหน่วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจของบริษัทคงที่: แพลตฟอร์มการตลาด (เพิ่มขึ้น +42% เปรียบเทียบกับปีก่อน (YoY) ที่ 1.8 พันล้านเยน) แพลตฟอร์ม Partner Growth (เพิ่มขึ้น +73% เปรียบเทียบกับปีก่อน ที่ 1.3 พันล้านเยน) และแพลตฟอร์ม D2C (เพิ่มขึ้น +82% เปรียบเทียบกับปีก่อน ที่ 718 ล้านเยน)
  • จากข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการด้านอีคอมเมิร์ซ ในประเทศมาเลเซีย ‘Arche Digital’ ที่คาดการณ์การเข้าซื้อได้สำเร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567
  • การคาดการณ์ประจำปีของบริษัทสำหรับปี 2567 นี้ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ยังคงข้อมูลเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ในหน้าข้อมูลสำหรับนักลงทุน รวมถึงเอกสารรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รายงานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567

Latest News