Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Publisher Growth

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group เปิดตัวเครื่องมือใหม่บนแพล็ตฟอร์ม AnyManager เชื่อมต่อ SDK ที่หลากหลายและอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์โฆษณาได้มากยิ่งขึ้น สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

นักพัฒนาแอปเพียงแค่ปรับใช้ SDK หรืออะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับแหล่งความต้องการโฆษณาที่หลากหลาย

AnyMind Group, บริษัทที่เปิดทำธุรกิจแบบครบวงจร (End-to-end Commerce Enablement Company) ได้ประกาศเปิดตัวเครื่องมือใหม่บนแพลตฟอร์มการเติบโตของผู้เผยแพร่โฆษณาอย่าง AnyManager สำหรับนักพัฒนาแอปในการเข้าถึงผู้ที่สนใจซื้อตำแหน่งโฆษณาเจ้าต่าง ๆ ผ่าน SDK หรืออะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์โฆษณา ซึ่งตอนนี้นักพัฒนาแอปในประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย สามารถทดทองใช้ได้แล้ว

เนื่องจากแหล่งความต้องการแอพพลิเคชันบนมือถือที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้นักพัฒนาแอพต้องใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDKs) หลายชุด เพื่อรองรับและเพิ่มพื้นที่โฆษณาตามความต้องการอย่างเต็มกำลัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรภายในหรือภายนอกจำนวนมากในการปรับใช้ แก้ไขปัญหา และแก้ไขจุดบกพร่องใน SDKs

การใช้ AnyManager ทำให้นักพัฒนาแอปสามารถใช้ข้อเสนอที่รวม SDKs โฆษณาต่าง ๆ (เรียกว่า AnyManager SDK) และอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์โฆษณาต่าง ๆ (เรียกว่า AnyManager Adapter) อีกทั้งยังช่วยลดทรัพยากรที่จำเป็นในการปรับใช้ อัปเดต SDK แต่ละรายการ แก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาด ในขณะที่เพิ่มโฆษณาให้สูงสุด สามารถสร้างรายได้โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรสื่อกลางหลายราย ซึ่งขณะนี้ผู้โฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งโฆษณาแอปของ AnyMind Group ผ่านแพลตฟอร์มทางฝั่งของผู้ซื้อที่ต้องการได้

ปัจจุบัน AnyManager SDK เชื่อมต่อกับ POKKT ที่กลุ่ม AnyMind มีอยู่ และยังมี AdColony, AppLovin, Facebook, InMobi, MoPub, Tapjoy, Unity Ads, ironSource ด้วย ส่วน AnyManager Adapter จะเชื่อมต่อกับ LINE และ Pangle ทั้ง AnyManager SDK และ AnyManager Adapter สามารถรองรับรูปแบบโฆษณาบนมือถือได้หลายรูปแบบ ทั้งโฆษณาคั่นระหว่างหน้า โฆษณาทั่วไป โฆษณาที่ได้รับรางวัล และแบนเนอร์

Latest News