Blog

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group ประจำประเทศไทย จัดงานเวิร์กชอปให้กับพนักงานภายใต้หัวข้อ “Collaborative Teamwork Workshop”

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AnyMind Group ประจำประเทศไทย ได้จัดงานเวิร์กชอปขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาทักษะการทำงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเวิร์กชอปในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณมอส ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงษ์ มาร่วมเป็นโค้ชเพื่อเทรนเรื่องต่าง ๆ ให้กับพนักงานของเราด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ สิ่งที่เราต้องการให้พนักงานได้รับกลับมา มี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกัน เริ่มจาก Leadership Skills คือ ความสามารถในการนำทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน และชื่นชมทีมงานเพื่อสร้างแรงกระตุ้นจูงใจได้อย่างดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นระบบ ทำให้บรรยากาศการทำงานมีความผ่อนคลายเป็นกันเอง สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ภายในทีม และสิ่งที่ตามมาคือการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

ส่วนต่อมาคือเรื่องของ Mindset โดยส่วนนี้จะพัฒนาเรื่องการมีทัศนคติที่ดีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของเป้าหมายองค์กร ขจัดความกลัวและกล้าเผชิญกับอุปสรรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งพนักงานจะได้รับฟังมุมมองและไอเดียใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ ทำให้คิดหรือรับมือกับปัญหาที่ต้องเจอในที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายคือ Collaboration ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการทำงาน เนื่องจากการทำงานในองค์กรใหญ่ ทุกคนจะต้องประสานงานกับเพื่อนร่วมงานมากมาย ทั้งภายในทีมของตนเองและทีมอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ฉะนั้นในส่วนนี้เราจึงต้องการย้ำเรื่องของความคิด การมองผู้อื่นในแง่ดีเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อความร่วมมือในการทำงาน และโฟกัสการสร้างทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์มากกว่าโฟกัสการจมอยู่กับปัญหา หากทุกคนเข้าใจแนวคิดและสามารถนำไปปรับใช้จริง ก็จะส่งผลให้การทำงานเป็นทีมนั้นง่ายและดียิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าเราเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องของทีมเวิร์คเป็นอย่างมาก เนื่องจาก AnyMind เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีออฟฟิศอยู่ในหลายประเทศ พนักงานทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันค่อนข้างเยอะ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทของเราให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งการเวิร์กชอปในครั้งนี้เราได้ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพของการทำงานเป็นทีมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติจริงจะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่โค้ชต้องการสื่อสารได้ดีกว่าการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว

นอกจากการเวิร์กชอปแล้ว เรายังได้จัดให้พนักงานทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันที่ห้องอาหารโกจิ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ พนักงานทุกคนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายพร้อมกับได้เทคนิคดี ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง เราตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแบบนี้เป็นระยะ เพราะเราเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรของบริษัทก็เป็นหนึ่งในความสำคัญของการพัฒนาองค์กรเช่นกัน

สำหรับกิจกรรมดี ๆ ในครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไร โปรดรอติดตาม!

Latest News